Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Bursy Szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na lata 2023-2028

Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, jest niepubliczną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Misją Bursy Szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole jest:

 • tworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków sprzyjających osiągnięciu zamierzonych przez wychowanków celów,
 • zapewnienie możliwości rozwoju umiejętności i postaw warunkujących osiągnięcie sukcesu na wszystkich etapach kształcenia,
 • przygotowanie do pełnego i satysfakcjonującego funkcjonowania wychowanków
  w dorosłym życiu.

Nadrzędnym celem wychowania w Bursie jest:

 • wsparcie rodziców/prawnych opiekunów w wypełnianiu funkcji wychowawczej,
 • współpraca z domem rodzinnym,
 • ścisła współpraca z nauczycielami, pedagogami, dyrektorami szkół,
 • kształcenie właściwych postaw, systemów wartości i standardów zachowań.

Wizja Bursy

„Jeśli nie potrafisz latać, biegnij. Jeśli nie potrafisz biegać, chodź. Jeśli nie potrafisz chodzić, czołgaj się. Cokolwiek jednak robisz, poruszaj się do przodu.”

Martin Luther King

„Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.”

Nelson Mandela

W codziennej pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej w Bursie realizowane
są zadania mające na celu zapewnienie naszym wychowankom:

 1. Całodobowej opieki i wychowania w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 2. Warunków niezbędnych do ich rozwoju,
 3. Bezpieczeństwa i zaspokojenie ich potrzeb w tym: ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej;
 4. Zapewnienie całodziennego wyżywienia 7 dni w tygodniu, przygotowanego przez pracowników Bursy Szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole;
 5. Właściwych warunków sanitarno-higienicznych;
 6. Warunków do nauki,  pomocy w nauce w formie samopomocy koleżeńskiej lub pomocy wychowawcy;
 7. Warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i uczestnictwa w kulturze;
 8. Dbałość o rozwijanie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu
  i turystki oraz dbałości o stan zdrowia;
 9. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych;
 10. Rozwijanie samodzielności i samorządności poprzez udział w pracach Młodzieżowej Rady Bursy.