Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Wychowankowie, którzy obecnie są mieszkańcami Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi mają pierwszeństwo w przyjęciu na przyszły rok szkolny. Warunkiem jest zachowanie płynności finansowej (tj. terminowe regulowanie opłat za pobyt i żywienie w bursie), przestrzeganie regulaminów i przepisów wewnętrznych regulujących pracę bursy.

Przypominamy, że do zakwaterowania w Bursie Szkolnej ŁSPS w Łodzi są uprawnieni uczniowie zamieszkali poza Łodzią, uczęszczający do klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Łodzi.


Zasady rekrutacji do Bursy ŁSPS

 1. Do zakwaterowania w Bursie Szkolnej ŁSPS w Łodzi są uprawnieni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Łodzi.
 2. Wychowankowie, którzy obecnie są mieszkańcami Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi mają pierwszeństwo
  w przyjęciu na przyszły rok. Warunkiem jest zachowanie płynności finansowej (tj. terminowe regulowanie opłat za pobyt i żywienie w bursie), przestrzeganie regulaminów i przepisów wewnętrznych regulujących pracę bursy. Prosimy rodziców/opiekunów prawnych naszych wychowanków o przesyłanie deklaracji o kontynuowaniu w celu rezerwacji miejsca dla swojego dziecka w bursie na rok szkolny 2024/2025 na adresy: lspsbursa@gmail.com oraz wicedyrektor@bursalodz.pl do dnia 31 marca 2024 r.
  Rekrutacja tych osób jest prowadzona od 01.04.2024 r. do 14.04.2024 r.
 3. Osoby, niewymienione w pkt. 2 chcące wziąć udział w rekrutacji i zamieszkać w Bursie Szkolnej ŁSPS w roku szkolnym 2024/2025 mogą ubiegać się o przyjęcie od 15 kwietnia 2024 r.
 4. Osoby ubiegające się o miejsce w Bursie Szkolnej ŁSPS składają do 5 sierpnia br. podanie w formie kwestionariusza wychowanka do pobrania ze strony internetowej, w sekretariacie lub u Dyrekcji Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi). Do kwestionariusza należy załączyć oryginalne zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do wybranej szkoły oraz jedno zdjęcie legitymacyjne.
 5. Wstępna lista przyjętych osób do bursy ogłoszona będzie 14.08.2024 r. Prosimy Rodziców o potwierdzenie telefoniczne lub e-mailowe woli zapisania dziecka do naszej bursy od 14.08.2024 r.
 6. Ostateczna lista osób przyjętych do bursy na rok szkolny 2024/2025 będzie zamknięta w dniu 21 sierpnia 2024 r. Do tego dnia (jako ostateczne potwierdzenie chęci zamieszania w bursie w roku szkolnym 2024/2025), należy wpłacić 220 zł – czesne za miesiąc wrzesień 2024.
 7. Informacji o osobach przyjętych do Bursy, udzielamy telefonicznie lub w sekretariacie placówki.
 8. Informacje telefoniczne na temat ostatecznych przyjęć do Bursy na rok szkolny 2024/2025 będą udzielane od 14 sierpnia br.

 

Dokumenty do pobrania:

KLAUZULA_INFORMACYJNA_RODO.pdf

Kwestionariusz_Wychowanka_2024_2025.pdf

deklaracja_kontynuowania_pobytu.pdf